Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM 8712 – Nhật Bản
Giảm 17%Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM 8712 – Nhật Bản
Original price was: 950,000 ₫.Current price is: 790,000 ₫.
Máy đo đường huyết Uright TD4265
Giảm 29%Máy đo đường huyết Uright TD4265
Original price was: 490,000 ₫.Current price is: 350,000 ₫.
Máy đo đường huyết On Call Plus – Mỹ
Giảm 41%Máy đo đường huyết On Call Plus – Mỹ
Original price was: 1,350,000 ₫.Current price is: 790,000 ₫.
Máy đo đường huyết Omron HGM-112
Giảm 16%Máy đo đường huyết Omron HGM-112
Original price was: 1,250,000 ₫.Current price is: 1,050,000 ₫.

Thiết bị y tế gia đình

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM 8712 – Nhật Bản
Giảm 17%Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM 8712 – Nhật Bản
Original price was: 950,000 ₫.Current price is: 790,000 ₫.
Máy đo đường huyết Uright TD4265
Giảm 29%Máy đo đường huyết Uright TD4265
Original price was: 490,000 ₫.Current price is: 350,000 ₫.
Máy đo đường huyết On Call Plus – Mỹ
Giảm 41%Máy đo đường huyết On Call Plus – Mỹ
Original price was: 1,350,000 ₫.Current price is: 790,000 ₫.
Máy đo đường huyết Omron HGM-112
Giảm 16%Máy đo đường huyết Omron HGM-112
Original price was: 1,250,000 ₫.Current price is: 1,050,000 ₫.